gps ติดตาม รถ ยี่ห้อไหนดี

ระบบติดตาม ยานพาหนะ

ระบบติดตาม ยานพาหนะ –  เนื่องจากปัญหาปัจจุบันมียาน GPS พาหนะสูญหายจำนวนมาก และทำการค้นหายานพนะ เป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งผู้ขโมยมีวิธีการ อันชาญฉลาดในการขโมยและหลบซ่อน ซึ่งในบ่อยครั้งไม่สามารถ ค้นพบยานพาหนะที่สูญหายได้ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดแนวความคิดที่จะ พัฒนา  ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ผ่านกูเกิ้ลแมพของ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการยานพาหนะ อีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูล ย้อนหลังของยานพาหนะ เพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจจะเกิดขิ้นในอนาคต โดยเขียนเว็บไซต์ที่สามารถเรียก ดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ แสดงตำแหน่งบนกูเกิ้ลแมพ ทั้งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน และข้อมูลตำแหน่งย้อนหลัง จัดเก็บข้อมูลการเดินทางในฐานข้อมูล โดยจัดเก็บในรูปแบบเป็นไฟล์ เอกสารสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่ใช้มี บอร์ดไมโครคอน โทรลเลอร์ใช้ในการควบคุมการทำงาน บอร์ดจีพีเอสใช้ระบุตำแหน่ง บอร์ดจีพีอาร์เอสใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลเมื่อนำทั้ง อุปกรณ์และเว็บไซต์มารวมกันก็จะได้เป็นระบบติดตาม ยานพาหนะผ่านกูเกิ้ลแมพ

ผลการดำเนินงานอุปกรณ์จีพีเอสคำนวณ ความเร็วคลาดเคลื่อนโดยความเร็ว ที่คลาดเคลื่อนนั้นที่  ± 1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นผลมาจาก ตัวของอุปกรณ์จีพีเอส และเกิดตำแหน่งที่คลาดเคลื่อนโดยแหน่ง ที่คลาดเคลื่อนในที่โล่งแจ้งมีความ คลาดเคลื่อนน้อยมาก สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ตำแหน่งที่คลาดเคลื่อนในอาคารผนัง ปูนมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง และตำแหน่งความคลาด เคลื่อนในอาคารจอดรถ ตัวอุปกรณ์ไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งใดๆได้เลย อาคารผนังปูน หรือ อาคารจอดรถมีผลต่อการระบุ ตำแหน่งอย่างแน่นอน

 

เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นนอก

จากจะช่วยทำให้ ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อย่างเช่นเทคโนโลยี ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทาง และการใช้งานของรถ โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งพื้นที่บนพื้นผิวโลกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการทำงานของรถ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถรวมทั้งผู้โดยสาร ที่สำคัญคือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการระบบขนส่งและธุรกิจโลจิสติกส์อีกด้วย GPS Tracking เป็นระบบติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม โดยจะมีการติดตั้งตัว หรืออุปกรณ์ติดตามเอาไว้ที่ยานพาหนะ สินค้า หรือแม้แต่บุคคลที่ต้องการจะติดตาม จากนั้นจะใช้ระบบ ที่ใช้วิธีการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก โดยอาศัยตำแหน่งของ ดาวเทียมในการอ้างอิง ซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูงที่ช่วยชี้พิกัดของยานพาหนะ บุคคลหรือสินค้า ที่ต้องการติดตามได้โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน 100 เมตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณ จึงมีประโยชน์อย่าง มากในการติดตามตำแหน่ง ช่วยด้านการค้นหา รวมถึงใช้ใน การวางแผนเพื่อกำหนดเส้นทาง ในการเดินทางเพื่อช่วยประหยัดเวลา เชื้อเพลิง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุด

 

ระบบ GPS  ระบุตำแหน่งได้อย่างไร

เป็นระบบระบุตำแหน่ง บนพื้นโลกที่ใช้วิธีการ คำนวณความถี่ของสัญญาณ นาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่ ตามตำแหน่งต่างๆ ของโลก จึงทำให้สามารถระบุตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการค้นหา และยังสามารถคำนวณ ความเร็วและทิศทางต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการทำแผนที่ และการนำทางอีกด้วย โดยดาวเทียมที่ทำหน้าที่ นำร่องเพื่อระบุตำแหน่งที่รู้จักกันดีคือซึ่งเป็นของอเมริกาและนอกจากนี้ก็ยังมีดาวเทียม GPS ต่างๆ อีกหลายดวงแต่ส่วนใหญ่ แล้วประกอบไปด้วยดาวเทียมจาก 3 ประเทศหลักคือ อเมริกา ยุโรปและรัสเซีย ที่ส่งข้อมูลมายังส่วนควบคุมที่สถานีภาคพื้นดิน รวมถึงเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งทำหน้าที่ในการรับคลื่น และแปลรหัสจากดาวเทียมเพื่อประมวล ผลข้อมูลก่อนนำมาใช้งาน ในปัจจุบันสามารถ นำมาประยุกต์ใช้งาน เพิ่มเติมได้หลากหลาย หากนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ ก็สามารถบันทึกหรือเรียก ดูข้อมูลต่างๆจาก  อื่นๆได้ เช่น วัดอุณหภูมิ, วัดแรงดันไฟฟ้า, อ่านข้อมูลจากระบบอื่นๆภายในรถ เช่นระดับน้ำมัน ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะดูได้แบบ แล้วนั้น ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ ดูย้อนหลังเพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป อุปกรณ์ที่ใช้ในการ รับสัญญาณและประมวลผล จากดาวเทียมด้วยเทคโนโลยี  Tracking ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก จากที่เพียงแค่ใช้ใน การระบุตำแหน่งหรือพิกัด ได้อย่างแม่นยำก็ยังมีความสามารถใน การระบุตำแหน่งได้แบบ  หรือตำแหน่งตามเวลา จริงในปัจจุบัน โดยระบบ  นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ อุปกรณ์  หรือที่มักจะเห็นกันในรูปแบบกล่อง  ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งจะมีการนำกล่องนี้ไปวางหรือไปติดตั้งไว้ที่ ยานพาหนะหรือทรัพย์สิน ที่ต้องการติดตามตำแหน่ง ซึ่งตัวกล่อง จะมีเสาสัญญาณที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ  ไปยัง Server ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล ระบบ Server ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์   ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผล โดยจะมีการทำงานใน 2 ระบบคือ  ที่จะต้องเปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและต้องจัดวางเอาไว้ในที่ที่มี ความปลอดภัยสูงพร้อมต่อกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง และมีความเสถียร ส่วนอีกระบบคือ ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผล และจัดการข้อมูล ซึ่งหากใช้ระบบ Software ที่ดีก็จะทำให้การเข้าถึงข้อมูล เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความ ถูกต้องแม่นยำสูงด้วยการจัด การการดำเนินการกองยานพาหนะ ที่คุณจำเป็นต้องดูแลรถหลายคัน หรือต้องการติดตามประเมินผล ก็สามารถทำได้อย่างดายด้วย ระบบติดตามที่ผู้ให้บริการต่างๆพัฒนาขึ้นมา การติดตามยานพาหนะแบบ ออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อ กับอินเตอร์เน็ต GPS  จะแสดงผลที่ได้รับข้อมูลตำแหน่ง รวมไปถึง ความเร็วของรถในขณะนั้น และระบบเซนเซอร์ภายในและนอกตัวรถ

 

ประโยชน์ของระบบ GPS

ปัจจุบันได้มีการนำ GPS  มาใช้ในการติดตามรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเหตุผลในด้านของความปลอดภัยและช่วยในการวางแผนเส้นทาง นอกจากนี้ธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งต่างๆ ก็ได้มีการนำ GPS  มาใช้ประโยชน์เช่นกัน ซึ่ง GPS มีประโยชน์หลักในการใช้งานดังต่อไปนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพใน การติดตามยานพาหนะ เพราะผู้ดูแลระบบสามารถติดตาม ตำแหน่งของยานพาหนะที่กำลัง ใช้งานอยู่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารจัดการการ ใช้งานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าใน ธุรกิจรถรับส่งและแท็กซี่ เพราะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง ทำให้ทราบได้ว่ามีรถรับส่งที่ใกล้ ที่สุดอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวก และรับประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย

 

 • ติดตามการทำงานของรถ ในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ารถ แต่ละคันมีการเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนด ไม่ออกนอกเส้นทาง และสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยไปถึงปลายทางได้ตามเวลาที่กำหนด

 

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของรถขนส่ง อย่างเช่นในช่วงเวลาเร่ง ด่วนที่การจราจรติดขัด หรือรถขนส่งที่เดินทาง ไปยังพื้นที่ที่เส้นทางค่อนข้างสลับซับซ้อน ทำให้การเดินทางต้องล่าช้าเสียเวลาและเปลืองน้ำมันมาก การใช้ระบบ GPS จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเส้นทางเพื่อให้รถขนส่ง เดินทางไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่เสียเวลากับการเดินทางไปกับพื้นที่ที่รถติด มากหรือหลงทาง ช่วยประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก

 

 • ใช้ในการวางแผนเส้นทาง ระบบ GPS  ส่วนใหญ่มีฟีเจอร์ ที่ช่วยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของวัตถุภายในขอบเขตที่ ต้องการในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า จึงทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเส้นทาง ในการขับขี่ของรถขนส่งหรือ ยานพาหนะไว้ล่วงหน้าได้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่รถวิ่งออก นอกเส้นทางหรือขอบเขตที่กำหนดจะมี การแจ้งเตือนไปยังรถหรือยานพาหนะคันนั้นทันที

เป็นระบบที่ช่วยใน การระบุตำแหน่งที่ถูกพัฒนา ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถนำ ระบบนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง หลากหลาย ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย ในการเดินทางและ เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งได้มากขึ้น จะช่วยให้คุณสามารถติดตามรถ และยานพาหนะได้แบบ Realtime หรือจะกำหนดเส้นทาง วางแผนการเดินทาง ก็สามารถทำได้ผ่าน อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ซึ่งรูปแบบการใช้งานจะแตกต่างกัน ออกไปแล้วแต่ผู้ให้บริการ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกบันทึก และจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ GPS นั้นๆ คุณสามารถเข้าล็อคอินเพื่อเช็ค ประวัติการเดินทางย้อนหลัง เพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อการประเมินงบประมาณการใช้จ่ายน้ำมัน การประเมินผู้ขับรถ เช็คเส้นทางเดินรถ ที่ผ่านมา การแวะพัก การติดเครื่องยนต์ ระดับน้ำมัน และรายงานรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป

ประโยชน์ของระบบ GPS ติดตามรถ

 • แสดงตำแหน่งยานพาหนะแบบ Real Time
 • ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมัน
 • บริหารวางแผนการเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมและตรวจสอบความเร็วในการขับขี่
 • ตรวจสอบการจอดติดเครื่องยนต์นานเกิน
 • ตรวจสอบการใช้งานหรือแอบใช้ส่วนตัว

สนใจติดต่อ GeniusGPS

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...